Kontakt

Serdecznie zachęcam do napisania maila, na adres info@seriesdetiempo.com, każda konstruktywna uwaga będzie mile widziana, sugestie i rady dotyczące strony, jak też Państwa życzenia. Odpowiedzi proszę spodziewać się w przeciągu kilku dni.

W chwili obecnej w stałą pracę nad stroną zaangażowane są nie więcej niż dwie osoby - jestem pewien, że każda kolejna w olbrzymim stopniu przyczyni się do wzbogacenia prezentowanych treści.

Przedsięwzięcie ma charakter niezarobkowy, także oprócz adresu e-mail w domenie SeriesDeTiempo i listu pochwalnego, nie mogę dużo zaproponować w zamian.

Jako przykłady obszarów, które wymagają dalszej pracy mogę podać:

Nowe przewodniki powinny pozostawać w pewnej harmonii z charakterem strony - tematyka powinna dotyczyć prognozowania oraz analizy szeregów czasowych, z położonym naciskiem na praktyczne wykorzystanie opisywanych zagadnień przy pomocy ogólnie dostępnych programów oraz komputerów domowych, jak też kartki/długopisu.

Z poważaniem

info@seriesdetiempo.com